Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štandard plemenaŠtandard plemena je mimoriadne dôležitý ako základ, z ktorého vychádzajú rozhodcovia ako aj chovatelia a vystavovatelia. Stanovuje presný popis plemena. Predpisuje ako by mal dobermann vyzerať na výstave a zároveň môže byť úradným opisom plemena. V praxi to znamená, že udáva, aká by mala vyť ideálna stavba tela dobermanna, aby mohol vykonávať funkcie, pre ktoré bol vyšľachtený. Tak ako pri mnohých iných plemenách, existuje tzv. americký typ dobermana - oficiálny názov plemena v Amerike: "Doberman Pincher", ktorý sa tak odlišuje od európskeho typu, že existuje aj osobitný štandard podľa AKC (American Kennel Club). Na objasnenie, v čom je rozdiel medzi americkým a európskym typom dobermana Vám predkladáme popis amerického dobermana: Stredne vysoký, fyzicky menej rozvinutý, často chudší pes, typické pohlavné znaky nedostatočne vyjadrené, konštitúcia stredná, vysokonohý, kvadratický formát, uhlenie predných končatín u 99% strmé, uhlenie zadných končatín dobré, hrudník nie je dostatočné dlhý ani hlboký, pričom spredu je hrudná kosť dobre viditeľná, krk má kolmo nasadený aj nesený, hlavu dostatočne dlhú so slabšou spodnou čelusťou, pálenie veľmi svetlé a široké. Na výstavách sa predvádzajú na vôdzkach zatiahnutých tesne pod krkom za ušami a ak ste pozorne čítali, o povahe sa tu nepíše vôbec nič. Pri takomto spôsobe predvádzanie totiž pes neprejavuje emócie, žiadny temperament - znaky pre ktoré si tak ceníme dobermana európskeho typu. Tieto hraničné rozdiely sa postupne zmenšujú vplyvom importov kvalitných jedincov z Európy a ich veľkého vplyvu na rozvoj plemena v Amerike ako napr. Alida v. Flandrischen Löwen, Dexter v. Franckenhorst, či Graaf Quirinus v. Neerlands Stamm. FCI Štandard plemena Plemenný štandard FCI, platný v Slovenskej republike Štandard F.C.I. číslo 143 Názov plemena Doberman Originálny názov plemena Dobermann pincher Krajina pôvodu Nemecko Klasifikácia F.C.I. Klasifikácia F.C.I. Skupina 2: - pinčovia a bradáči - mollosoidné plemená a švajčiarske salašnícke psy Sekcia 1: Pinčovia a bradáči s pracovnou skúškou Použitie sprievodný, obranný a služobný pes. Celkový vzhľad je stredne veľký, silný a svalnatý pes. Elegantnými líniami tela, hrdým a vzpriameným držaním, temperamentnou povahou a odhodlaným výrazom zodpovedá ideálnemu vzoru psa. Povaha Založením je doberman mierumilovný, priateľský, v rodine veľmi prítulný a milujúci deti. Pri dobrej ovládateľnosti a chuti do práce je nutné dbať na pracovné použitie, odvahu a tvrdosť. Osobitný dôraz sa kladie na sebaistotu a nebojácnosť pri súčasnej ostražitosti voči okoliu. Temperament prednosť sa dáva strednému temperamentu, stredne vyvinutej ostrosti, a strednému prahu dráždivosti. Veľkosť, proporcie, substancie Telesná stavba dobermana je takmer kvadratická, to platí najmä pre psov. Dĺžka trupu (hrudná kosť - sedací hrboľ) nemá u psov presahovať o viac ako 5 % a u feniek o viac ako 10 % výšky. Žiadúca je stredná výška. Výška v kohútiku: Hmotnosť: pes: 68 - 72 cm cca 40 - 45 kg fena: 63 - 68 cm cca 32 - 35 kg Hlava a lebka Mozgovňa - silná, zodpovedajúca stavbe tela. Pri pohľade zhora zodpovedá tvar hlavy tupému klinu. Priečna línia temena má byť pri pohľade spredu približne vodorovná a nesmie sa zvažovať ku ušiam. Línia temena takmer nadväzuje na líniu nosového chrbta a smerom ku tylu sa ľahko zaobľuje. Nadočnicové oblúky sú dobre vyvinuté, nevystupujú vpred. Čelová brázda je ešte badateľná. Tylový hrboľ nemá vyvstávať. Pri pohľade spredu a zhora pozorované postranné časti hlavy nesmú pôsobiť vypuklo. Bočné ľahké klenutie hornej čeľuste a jarmové oblúky musia byť v harmónii s celkovou dĺžkou hlavy. Osvalenie hlavy je silne vyvinuté. Stop: čelný sklon je malý, ale dobre vyznačený. Oči Stredne veľké, oválne a tmavo sfarbené, u hnedých psov je dovolený trocha svetlejší odtieň. Očné viečka sú dobre priliehajúce. Okraje viečok osrstené. Uši Vysoko nasadené a vzpriamene nesené, okupírované primerane ku dĺžke hlavy. V krajinách so zákazom kupírovania sa uznávajú iba nekupírované uši. Mali by byť stredne veľké, priliehajúce plocho predným okrajom ku lícu. Papuľa Musí byť v správnom pomere ku mozgovni a silno vyvinutá. Papuľa je hlboká, má dosahovať až po moláre. Papuľa musí dosahovať požadovanej šírky aj v oblasti dolných a horných rezákov. Nos Nosná huba je dobre vyvinutá, skôr širšia ako okrúhla, celkovo nijak nevystupuje, s veľkými otvormi. U čiernych psov je nos čierny, u hnedých môže byť vo svetlejšom tóne zodpovedajúcom sfarbeniu. Pysky Majú pevne a hladko priliehať ku čeľustiam a musia zaistiť pevné uzavretie tmavo pigmentovanej ústnej štrbiny. U hnedých psov môže byť pigment trochu svetlejší. Zuby Horná aj dolná čeľusť je silná a široká. Nožnicový skus, 42 zubov zodpovedajúcich zubnému vzorcu, normálnej veľkosti. Krk V pomere k hlave a telu je dobrej dĺžky. Suchý a svalnatý, so vzostupnou ľúbivo zaoblenou líniou. Držanie krku je vzpriamené a vyznačuje sa ušľachtilosťou. Telo Bedrá: dobrej šírky a dobre osvalené. Fena môže byť v bedrovej partii dlhšia, nakoľko potrebuje miesto pre cecky. Zadok: má byť smerom od krížovej kosti po koreň chvosta sotva poznateľne sklonený, ľahko zaoblený. Nemá byť priamy, ani nápadne zrázny, má byť dobrej šírky a silno osvalený. Brušná línia: od konca hrudnej kosti ku panve je brucho zreteľne vtiahnuté. Hrudník dĺžka a hĺbka hrudníka musí byť v správnom pomere ku dĺžke trupu, pritom má hĺbka hrudníka s ľahko klenutými rebrami dosahovať približne polovice kohútikovej výšky. Hrudník je dobrej šírky s výrazným predhrudím. Kohútik má byť najmä u psov silne vyznačený a svojou výškou a dĺžkou určuje priebeh chrbtovej línie klesajúcej ku zadku. Chrbát je krátky a pevný, dobrej šírky a dobre osvalený. Chvost je vysoko nasadený a krátko kupírovaný, dva chvostové stavce majú byť viditeľne zachované. V krajinách so zákazom kupírovania sa chvost ponecháva prirodzený. Hrudné končatiny Všeobecne: hrudné končatiny sú zo všetkých pohľadov takmer rovné, tzn. kolmé ku zemi a silne vyvinuté. Plecia: lopatka pevne prilieha ku hrudnému košu, z oboch strán dobre osvalená a presahuje navrchu tŕne hrudných stavcov. Je čo možno najviac šikmo smerom dozadu uložená a zviera s vodorovnou rovinou uhol asi 50°. Paža: dobrej dĺžky a osvalenia. Uhol kosti ramennej ku lopatke je asi 105° - 110°. Lakeť: dobre priliehajúci a nevybočujúci. Predlaktie: je silné a rovné, dobre osvalené. Dĺžka je vyvážená v pomere k telu. Zápästný kĺb: silný Zápästie: silné kosti spredu rovné, zboku iba ľahko našikmené (max. 10°) . Laby: sú krátke a uzatvorené. Prsty dobre klenuté (mačacia laba) , pazúriky krátke, čierne. Panvové končatiny Všeobecne: pri pohľade zozadu pôsobí v dôsledku výrazného osvalenia doberman v partii panvy a zadku oblo. Svaly od panvy cez stehná a holene majú byť dobre vyvinuté, stehná, kolená a päty široké. Silné panvové končatiny sú rovné a stoja paralelne. Stehno: dobrej dĺžky a šírky so silným osvalením. Dobré zauhlenie panvového kĺbu. Uhol ku vodorovnej rovine 80° - 85°. Koleno: kolenný zhyb je silný a dobre vyvinutý. Je tvorený hlavicou stehnovej a holennej kosti spolu s jabĺčkom. Koleno zviera uhol zhruba 130°. Holeň: stredne dlhá, v súlade s celkovou dĺžkou panvovej končatiny. Pätový kĺb: stredne silný, rovnobežný. Predkolenné kosti sa v pätách spájajú s kosťami zadného záprstia (uhol cca 140°). Záprstie: je krátke a postavené kolmo ku zemi. Labky: ako u hrudných končatín sú prsty krátke, klenuté a uzatvorené. pazúriky krátke a čierne. Koža pevne na celom tele prilieha a je dobre pigmentovaná. Osrstenie srsť je krátka, tvrdá a hustá. Pevne a hladko prilieha a pokrýva rovnomerne celý povrch tela. Podsada nie je žiadúca. Farba srsti čierna alebo hnedá s červenohnedým ostro ohraničeným a čistým pálením. Pálenie so nachádza na papuli, ako škvrny na lícach a nad očami, na hrdle, dve škvrny na hrudi, na nadprstí a labkách, na vnútorných stranách stehien, okolo rite a na sedacích hrboľoch. Spôsob chôdze chody majú mimoriadny význam nielen pre výkonnosť psa, ale aj kvalitu exteriéru. Krok je pružný, elegantný, obratný, voľný a priestorný. Hrudné končatiny dosahujú čo najväčšmi dopredu. Panvové končatiny dodávajú ďalekým vykročením a pružnosťou žiadúcu pohybovú silu. Pes kladie hrudnú končatinu a panvovú končatinu na protiľahlej strane temer súčasne vpred. Dobrá pevnosť chrbta, väzov a kĺbov. Vady každá odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu, ktorej hodnotenie musí presne odpovedať stupňu odchýlky. Celkový vzhľad: nedostatočne vyjadrený pohlavný výraz, málo substancie, príliš ľahký, príliš ťažký, vysoko stavaný pes (vysokonohý), slabá kostra. Hlava: príliš silná, príliš úzka, príliš krátka, príliš dlhá, príliš strmý alebo plytký stop, klenutý nosný chrbát, silne sklonená línia temena, slabo vyvinutá spodná čeľusť, guľaté vypuklé alebo šikmo uložené oko, nepriľahlé viečka, svetlé oko, príliš silné líca, príliš vysoko alebo príliš nízko nasadené uši, voľné kútiky papule. Krk: trochu krátky, príliš krátky, prehnane vyvinutá koža na hrdle, lalok, jelení krk, príliš dlhý (neharmonický) krk. Telo: nepevný chrbát, príliš sklonený zadok, preliačený alebo klenutý chrbát, príliš klenuté alebo ploché rebrá, nedostatočná hĺbka alebo šírka hrudníka, dlhý chrbát, chýbajúce predhrudie, príliš vysoko alebo príliš nízko nasadený chvost, príliš vtiahnutá alebo príliš voľná línia brucha. Končatiny: príliš malé alebo príliš veľké zauhlenie hrudných alebo panvových končatín, voľné lakte, od štandardu odlišná poloha kĺbov a dĺžka kostí, úzky alebo široký postoj, kravský, sudovitý, úzky postoj panvových končatín, mäkké nadprstie, otvorená labka, svetlé pazúriky,Srsť: príliš svetlá, neostro ohraničené, nečisté pálenie, tmavá maska, veľké čierne škvrny na končatinách, ledva badateľné alebo príliš veľké hrudné znaky, dlhá, mäkká, nelesklá alebo vlnitá srsť a taktiež riedke a slabé osrstenie alebo holé miesta, veľké víry srsti na tele a viditeľná podsada. Povaha: chýbajúca sebaistota, príliš výrazný temperament, prílišná ostrosť, príliš nízky alebo príliš vysoký prah dráždivosti. Veľkosť: odchýlka od štandardu do 2 cm je prípustná, vedie však ku zníženiu známky. Chod: klátivý, toporný, drobivý, viazaný, inochod. Vylučujúce vady Všeobecne: vyložene chýbajúci alebo prevrátený pohlavný výraz. Oko: žlté (dravčie), rôznofarebné oči. Zuby: predkus, kliešťový skus, podkus, chýbajúce zuby podľa zubnej schémy. Osrstenie: biele škvrny, zreteľne dlhá a vlnitá srsť, príliš riedke osrstenie a väčšie lysiny. Povaha: bojácny, plachý, nervózny a agresívny pes. Veľkosť: psy, ktoré so odchyluľujú smerom nadol alebo nahor o viac ako 2 cm od štandardu. Poznámka psy musia mať dva viditeľne normálne vyvinuté semenníky celkom zostúpené v miešku.